С грижа за курортните гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Самоков

Обект: 2228 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18991.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15130.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11276.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2225 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15911.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12185.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9584.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2222 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13515.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11060.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12206.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9364.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3867.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11136.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30296.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20630.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24987.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12160.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12407.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5052.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7597.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9166.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8817.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40836.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13366.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13948.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12704.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18439.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10161.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14464.00 Първа: 17.12.2021
Втора: 17.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3753.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5469.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3777.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16928.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19915.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11336.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9544.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7310.00 Първа: 01.12.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Самоков

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22060.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29811.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11233.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14035.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20224.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37250.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25822.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24828.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22520.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9286.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6839.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6697.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22863.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13559.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7519.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12895.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15812.00 Първа: 01.12.2020