С грижа за курортните гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Самоков

Обект: 2433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5310.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2432 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29375.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21625.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024