С грижа за курортните гори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Самоков

Обект: 2262-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4015.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2261-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 3675.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022