С грижа за курортните гори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Самоков

Обект: 2228 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 80580.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 70510.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 49480.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2225 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 67230.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 53545.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 42650.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2222 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32180.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 37180.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2220 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 30130.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2219 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 23850.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2218 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10365.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2217 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25470.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2216 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 135780.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2215 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 91130.00 Първа: 15.12.2021
Втора: 15.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2214 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 111425.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2213 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 56070.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2212 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 56255.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2211 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 21625.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35750.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2209 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41235.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2208 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32995.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2207 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 169115.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50685.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2205 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 50835.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32140.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2203 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 43905.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2202 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 26105.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2201 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35120.00 Първа: 14.12.2021
Втора: 14.12.2021

ДГС Самоков

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1350.00 Първа: 06.04.2021
Втора: 06.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 1950.00 Първа: 22.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6210.00 Първа: 22.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 80238.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 48543.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 42857.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 33306.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 51442.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 135274.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 42363.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 50665.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 91399.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 169228.00 Първа: 27.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 115546.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 110190.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 101514.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 39476.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 23877.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 19466.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 85491.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 50399.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 24796.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 37913.00 Първа: 26.11.2020

ДГС Самоков

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 35619.00 Първа: 26.11.2020