С грижа за курортните гори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Самоков

Обект: 2432-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5420.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024

ДГС Самоков

Обект: 2431-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22315.00 Първа: 21.03.2024
Втора: 21.03.2024