С грижа за курортните гори!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Самоков

Обект: 2126-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7096.00 Първа: 23.11.2021
Втора: 23.11.2021