С грижа за курортните гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Самоков

Обект: 2166 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8427.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2165 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11800.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2164 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15045.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2163 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16600.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2162 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6529.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2161 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11705.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2160 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10880.00 Първа: 26.08.2021
Втора: 26.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2159 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8475.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2158 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3599.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2157 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 25863.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2156 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22493.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2155 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8270.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2154 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17354.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2153 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8829.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2152 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27147.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2151 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9445.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2150 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7960.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2149 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11073.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2148 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10626.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Самоков

Обект: 2147 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22735.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2146 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 57619.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2145 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38164.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2144 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15715.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2143 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29141.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2142 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22126.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2141 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29978.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2140 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9526.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2139 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 48907.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2138 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30746.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2137 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 107308.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2136 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 45431.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2135 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11149.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2134 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17088.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2133 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21926.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2132 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11909.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2131 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15390.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2130 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12980.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2129 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13588.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2128 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 8686.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 2127 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15557.00 Първа: 02.04.2021

ДГС Самоков

Обект: 1905Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 172081.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Самоков

Обект: 1902Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 262965.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Самоков

Обект: 1806Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 46296.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Самоков

Обект: 2101Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 174675.00 Първа: 04.01.2021