С грижа за курортните гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Самоков

Обект: 2260-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24675.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2259-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35785.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2258-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18290.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2257-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21850.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2256-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38980.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2255-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24760.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2254-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8105.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2253-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9830.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2252-с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9085.00 Първа: 17.08.2022
Втора: 24.08.2022

ДГС Самоков

Обект: 2251 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9850.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2250 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19016.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2249 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14306.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2248 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13150.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2247 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11400.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15858.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13855.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2244 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9785.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7430.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16475.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14289.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42290.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17160.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23590.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 81465.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 353185.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17870.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23045.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022