С грижа за курортните гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Самоков

Обект: 2263 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6303.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2262 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5741.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2261 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3910.00 Първа: 30.09.2022
Втора: 30.09.2022

ДГС Самоков

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29638.00 Първа: 07.04.2022
Втора: 07.04.2022

ДГС Самоков

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16704.00 Първа: 07.04.2022
Втора: 07.04.2022

ДГС Самоков

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12424.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16499.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Самоков

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4415.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022