С грижа за курортните гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Самоков

Обект: 2126 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3753.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5469.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3777.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16928.00 Първа: 19.03.2021

ДГС Самоков

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19915.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11336.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9544.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7310.00 Първа: 01.12.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Самоков

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22060.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29811.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11233.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14035.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20224.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37250.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25822.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24828.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22520.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9286.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6839.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6697.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22863.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13559.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7519.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12895.00 Първа: 01.12.2020

ДГС Самоков

Обект: 2102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15812.00 Първа: 01.12.2020