С грижа за курортните гори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Самоков

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48845.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 22.02.2023

ДГС Самоков

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24440.00 Първа: 15.02.2023
Втора: 22.02.2023