С грижа за курортните гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Самоков

Обект: 2251 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9850.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2250 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 19016.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2249 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14306.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2248 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13150.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2247 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11400.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15858.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13855.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2244 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9785.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7430.00 Първа: 10.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2242 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16475.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14289.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42290.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17160.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23590.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2237 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 81465.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 353185.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17870.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022

ДГС Самоков

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23045.00 Първа: 05.05.2022
Втора: 12.05.2022