С грижа за курортните гори!

Обявления

ТП ДГС САМОКОВ уведомява жителите на община Самоков, че за отоплителния сезон 2018/2019 са одобрени за директна продажба по ценоразпис 4190 пр. м.3 дърва за огрев