С грижа за курортните гори!

Обявления

ТП ДГС "САМОКОВ"уведомява жителите на Община Самоков,че за отоплителния сезон 2015/2016г. са одобрени за директни продажби по ценоразпис на физически лица за лична употреба 3536 3536 пространствени кубични метра,дърва за огрев.