С грижа за курортните гори!

Обявления

Определена продажна цена по тарифа на корен дърва за огрев за директни продажби на физически лица, пр.м3 от ТП ДГС Самоков