С грижа за курортните гори!

Конкурси

Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) "Луковица" в района на ТП ДГС Самоков Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) "Луковица" в района на ТП ДГС Самоков ДОКУМЕНТАЦИЯ