С грижа за курортните гори!

Конкурси

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до физически лица и двора на ТП „ДГС Самоков“ на територията на Община Самоков от обект № 2262, подотдел 607 „и“ в района на дейност на ТП „ДГС Самоков“.„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до физически лица и двора на ТП „ДГС Самоков“ на територията на Община Самоков от обект № 2262, подотдел 607 „и“ в района на дейност на ТП „ДГС Самоков“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР